Annetamine

Mittetulundusühingute tegutsemise alused: http://www.emsl.ee/eetikakoodeks

Heategevuslik MTÜ SV Raplamaa kuulub tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute hulka.

Head sõbrad!

Kutsume kõiki üles tegema annetusi toimetulekutoetuse saajate perede laste toetuseks!

On ülioluline, et igal lapsel oleks võimalus leida üles oma andekus ning saada juhendust ja õpet oma oskuste ja teadmiste väljaarendamiseks. Juba 1€ annetamine muudab nende laste elu helgemaks ja sisukamaks!

Oleme avanud kaks sihtotstarbelist arvet:

SV Raplamaa MTÜ, SEB a/a EE6210 102 201 936 752 22 palume märkida selgituse lahtrisse „Toetus lastele“ ning palume lisada, kui ei ole soovi oma annetust avalikustada meie loodaval kodulehel sõnaga „Ei“, näit. „Toetus lastele. Ei.“. Kui plaanite teha annetuse välismaalt, arve IBAN kood on: EE621010220193675222 ning BIC kood: EEUHEE2X

Sellele arvele annetades toetatakse konkreetselt laste osavõtte huviharidusest, kooliekskursioonidest, sporditrennidest, vajadusel tasume ka spetsiaalsed tarvikud ühe või teise tegevuse tarvis (nt tennise trennist osalemiseks on tarvis reketeid või siis kitarrikoolis osalemiseks kitarrikeeli jne. Sellistel puhkudel tasume arve, mille on konkreetse lapsega seoses meile esitanud spordiasutus või huvikool.)

MEIL ON NÜÜD HUVIHARIDUSE TOETAMISE JAOKS AVATUD UUS SIHTOTSTARBELINE KONTO KA SWEDBANK PANGAS: MTÜ SV Raplamaa, konto nr: EE812200 22 105 510 6039, palume samuti märkida selgitusse, kui ei soovita avalikustamist! 

MTÜ SV Raplamaa, SEB a/a EE5510 102 201 936 762 21, palume märkida selgituse lahtrisse „Toetus tegevusele“ ning samuti palume lisada, kui ei ole soovi oma annetust avalikustada  meie kodulehel sõnaga  „Ei“, näit. „Toetus tegevusele. Ei“. Välismaalt ülekannet tehes on selle arve IBAN kood: EE551010220193676221 ning BIC kood: EEUHEE2X

Sellele arvele annetades toetate järgmisi fondi ettevõtmisi:

Huviharidus ja ringitöö – ostame sisse erinevaid koolitusprogramme, millest alla vaesuspiiri elavatele inimestele osavõtt on tasuta.  Siia kuuluvad ka kohtumised oma ala spetsialistidega. Samuti kuuluvad siia ka organiseeritud väljasõidud peredele jms.

Annetada on võimalik ka meie fondi tegutsemise toetuseks, annetusi kasutatakse tegutsemiskulude katmiseks:

MTÜ SV Raplamaa A/a: SEB EE7710 102 200 122 830 12

BIC: EEUHEE2X, IBAN: EE771010220012283012

NB! Kõik toetajad, kes abi annavad, hakkavad olema avalikustatud meie kodulehel, kui annetuse tegemisel ei ole avaldatud soovi mitte avalikustada.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Comments are closed.