MTÜ Saagu Valgus, dokumendid

MTÜ Saagu Valgus  pohikiri_80131495

MTÜ Saagu Valgus SV arengukava 2014

Lisainformatsiooniks MTÜ Saagu Valgus majandustegevusele:

MTÜ Saagu Valguses on 2014 aastal palgal kolm töötajat. Tööd Saagu Valgus keskuses tehakse ka vabatahtlikkuse alusel. Kõik SV õpetajad, kes lastele huviharidustunde korraldavad, on samuti tasustatud lepinguliste kokkulepete alusel.

Rahalisi annetusi on kasutatud vaid laste huvihariduse ja peredele korraldatud väljasõitude ning ürituste toetuseks. (Tegevuste plaan on kajastatud SV huvihariduse aknas:http://www.saaguvalgus.ee/uritused/ )

MTÜ Saagu Valgus on toetanud esemeliselt ja tasuta üle 600 Raplamaal ja mujal Eestis toimetulekuraskustes elavat pere: mööbel, jalanõud, rõivad, kodumasinad, tekstiil jne. Majandusaasta aruanne peredele tasuta jagatud esemelist abi ei kajasta.

Majandusaasta aruanne 2013

majandusaasta aruanne 2012

Majandusaasta aruanne 2011

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MTÜ Saagu Valgus liikmed alates 25.04.2012:

Eline Villig

Kaidi Mikkus

Taimi Nõlvak

Aita-Lidia Antson

Tõnis Vaik

Ljuda Kalinkina

Inge Randver

Maarja Oviir-Neivelt

Kalev Serman

Jane Vahermets

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Comments are closed.